Tantalus monkey -  © Abubakar Ringim

Home » Profiles » Tantalus monkey
Tantalus monkey -  © Abubakar Ringim

Tantalus monkey (Chlorocebus tantalus), Kainji Lake National Park, Nigeria.  © Abubakar Ringim